MikroTik CAPsMAN

Než začneme s vlastním nastavením CAPsMANa podíváme se na to, jaké zařízení použít pro přístupové body (CAP).

V dnešní době doporučuji zvolit duální AP podporující standard WiFi 802.11ac. Dále je lepší když jsou všechny CAP zařízení stejné a mají pro pásmo 5GHz 2 antény  (number of chains 2). Pokud si nejste jistí technickými parametry (prodejce je neuvádí), podívejte se na stránky výrobce: https://mikrotik.com/products/group/wireless-for-home-and-office

Osobně doporučuji RBcAPGi-5acD2nD který má 2 ethernetové porty a PoE in a out, takže můžete na jeden „průchozí“ kabel pověsit 2 až 3 zařízení aniž by jste museli tahat pro každé zařízení kabel zvlášť. Případně můžete použít zařízení RBD52G-5HacD2HnD-TC které má 5 ethernetových portů pro připojení dalších zařízení – bohužel má jen PoE in a již nikoliv PoE out, což zamrzí i s ohledem na to, že nižší verze MikroTiků PoE out mají.

První věc co s každým CAP zařízením uděláme, je že z něj zjistíme MAC adresy jednotlivých WiFi rozhraní (wlan1 a wlan2), v mém případě pro 2,4GHz 74:4D:28:BE:D1:C3 a pro 5GHz 74:4D:28:BE:D1:C4

Nyní můžeme přistoupit k vlastní konfiguraci CAPsMANa, kterého můžete zprovoznit i na routeru, který nemá žádné WiFi rozhraní, stačí si nainstalovat jen příslušný balíček wireless.

Doporučuji verze balíčku na routeru a na všech CAP zařízeních sjednotit na stejnou verzi.

Nyní již vlastní konfigurace CAPsMANa – postupujte podle obrázků:

1. CAPs Security Configuration

2. CAPs Datapath Configuration (pokud nemáte ještě na routeru Bridge nastaven tak jej nastavte, všechny WiFi rozhraní jednotlivých CAP se pak do něj připojí)

3. CAPs Channel (nastavení kanálu přizpůsobte dle vašich potřeb a lokality)

4. CAPs Configuration
keepalive frames = enabled (udržuje připojené klienty)
max station count = 10 (připojí jen 10 klientů na jednom CAP)

5. CAPs Provisioning (nastavíme pro každý CAP a každou MAC)

6. CAPs Manager – nastavíme aby poslouchal jen na lokálním bridge a zapneme jej.

Nyní máme CAPsMANa nastaveného a můžeme přejít k připojení jednotlivých CAP zařízení, které bude velmi jednoduché. Přejděte v System na Reset Configuration a zvolte CAPS Mode – po resetu konfigurace by se mělo zařízení samo nastavit tedy za předpokladu, že je síťově propojeno s routerem.

Takto postupujte u všech CAP zařízení a samozřejmě nezapomeňte u všech zařízení si nastavit heslo.