Jak připojit ZERO k internetu?

Aby jsme mohli Zero zprovoznit a připojit k internetu potřebujeme na začátku USB hub do kterého zapojíme jak WiFi USB adaptér tak i klávesnici.

Připravíme si microSD kartu s Raspbian Jessie Lite. Připojíme monitor přes HDMI, USB hub s klávesnicí a WiFi adaptérem a napájení.

Jakmile systém nabootuje přihlásíme se uživatelským jménem pi a heslem raspberry.

Jako první věc si zjistíme SSID sítě a další paramtery pomocí příkazu:

$ sudo iwlist scan

sudo-iwlist-scan

Otevřeme soubor interfaces

$ sudo nano /etc/network/interfaces

interfaces

V souboru si najdeme řádku wpa-conf a zapamatujeme si soubor, který je v řádce uveden. Z editace souboru vyskočíme zkratkou Ctrl+X. Otevřeme si soubor wpa_supplicant.conf jehož jméno a umístnění jsme si zjistili.

$ sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

wpa_supplicant_conf

Do souboru je potřeba doplnit připojení network. Soubor pak uložíme zkratkou Ctrl+O a zavřeme Ctrl+X.

Nyní můžeme Zero rebootnout a po přihlášení se podívat jakou má přidělenou IP.

$ sudo reboot
$ ifconfig

ifconfig